Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 18/12/2013
Ngày đăng công báo: 01/01/2014
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 209/2013/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết