Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị định 175/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 30/12/2016
Ngày đăng công báo: 15/01/2017
Ngày hiệu lực: 15/02/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 175/2016/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Đã biết