Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 10/02/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 26/03/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 12/2017/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Đã biết