Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị định 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 18/02/2014
Ngày đăng công báo: 12/03/2014
Ngày hiệu lực: 15/04/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 11/2014/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết