Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị định 10/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 09/02/2017
Ngày đăng công báo: 21/02/2017
Ngày hiệu lực: 01/04/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 10/2017/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Đã biết