Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng của Quốc hội, số 31/2013/QH13
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 19/06/2013
Ngày đăng công báo: 12/07/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Luật
Số hiệu: 31/2013/QH13
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Hiệu lực văn bản: Đã biết