Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày đăng công báo: 19/12/2003
Ngày hiệu lực: 10/12/2003
Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
Loại văn bản: Luật
Số hiệu: 11/2003/QH11
Người ký: Nguyễn Văn An
Hiệu lực văn bản: Đã biết