Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 29/06/2006
Ngày đăng công báo: 08/11/2006
Ngày hiệu lực: 01/01/2007
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Luật
Số hiệu: 68/2006/QH11
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Hiệu lực văn bản: Đã biết