Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 của Quốc hội
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 16/12/2002
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 01/01/2004
Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Loại văn bản: Luật
Số hiệu: 01/2002/QH11
Người ký: Nguyễn Văn An
Hiệu lực văn bản: Đã biết