Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Luật Đất đai số 13/2003/QH11
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày đăng công báo: 28/12/2003
Ngày hiệu lực: 01/07/2004
Ngày hết hiệu lực: 01/07/2014
Loại văn bản: Luật
Số hiệu: 13/2003/QH11
Người ký: Nguyễn Văn An
Hiệu lực văn bản: Đã biết