Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 955/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 16/03/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 16/03/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 955/LĐTBXH-VPQGGN
Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Hiệu lực văn bản: Đã biết