Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 515/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 15/02/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 15/02/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 515/BVHTTDL-VHCS
Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Hiệu lực văn bản: Đã biết