Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 500/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm C thuộc phạm vi của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 16/02/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 16/02/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 500/LĐTBXH-VPQGGN
Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Hiệu lực văn bản: Đã biết