Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 41/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 06/01/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 06/01/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 41/BNV-CCHC
Người ký: Nguyễn Trọng Thừa
Hiệu lực văn bản: Đã biết