Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 3768/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành: 17/04/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 17/04/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 3768/VPCP-KTTH
Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Hiệu lực văn bản: Đã biết