Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 36/BHXH-KHTC của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc không thu phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội TP.HCM
Ngày ban hành: 06/01/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 06/01/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 36/BHXH-KHTC
Người ký: Cao Văn Sang
Hiệu lực văn bản: Đã biết