Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 3282/BHXH-HCTH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội TP.HCM
Ngày ban hành: 24/10/2011
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 24/10/2011
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 3282/BHXH-HCTH
Người ký: Cao Văn Sang
Hiệu lực văn bản: Đã biết