Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 320/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành: 10/02/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 10/02/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 320/BKHCN-TCCB
Người ký: Trần Văn Tùng
Hiệu lực văn bản: Đã biết