Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 2202/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về sơ kết thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành: 10/03/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 10/03/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 2202/VPCP-ĐMDN
Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Hiệu lực văn bản: Đã biết