Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 2182/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành: 10/03/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 10/03/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 2182/VPCP-KSTT
Người ký: Mai Tiến Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết