Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 2166/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành: 10/03/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 10/03/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 2166/VPCP-KTTH
Người ký: Mai Tiến Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết