Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 215/BNV-TL của Bộ Nội vụ về việc chế độ phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 20/01/2014
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 20/01/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 215/BNV-TL
Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Hiệu lực văn bản: Đã biết