Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 170/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành: 06/01/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 06/01/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 170/VPCP-KGVX
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Hiệu lực văn bản: Đã biết