Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 1405/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 07/03/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 07/03/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 1405/TCHQ-TXNK
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Hiệu lực văn bản: Đã biết