Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 1309/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành: 15/02/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 15/02/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 1309/VPCP-KTTH
Người ký: Mai Tiến Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết