Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 1278/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành: 15/02/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 15/02/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 1278/VPCP-NN
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Hiệu lực văn bản: Đã biết