Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 1207/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc góp ý dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành: 13/02/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 13/02/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 1207/VPCP-KGVX
Người ký: Mai Tiến Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết