Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Công văn 1067/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo đánh giá về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 17/03/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 17/03/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 1067/BGDĐT-TCCB
Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Hiệu lực văn bản: Đã biết