Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2017
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 19/04/2017
Ngày đăng công báo: 28/04/2017
Ngày hiệu lực: 19/04/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Chỉ thị
Số hiệu: 14/CT-TTg
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Đã biết