Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 06/01/2017
Ngày đăng công báo: 20/01/2017
Ngày hiệu lực: 06/01/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Chỉ thị
Số hiệu: 02/CT-TTg
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Đã biết