Tóm tắt nội dung văn bản

Văn bản
Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
SMS   Thuộc tính   Hiệu lực   VB liên quan   Tải văn bản

Nội dung

Bệnh viện đa khoa có tối thiểu 30 giường bệnh mới được hoạt động

Ngày 14/11/2011, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Theo quy định tại Thông tư này, bệnh viện được cấp giấy phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ 06 điều kiện, trong đó về quy mô, bệnh viện đa khoa phải có ít nhất 30 giường bệnh trở lên, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền phải có ít nhất 20 giường bệnh, riêng đối với bệnh viện chuyên khoa mắt sử dụng kỹ thuật cao phải có ít nhất 10 giường bệnh. 

Về cơ sở vật chất, các bệnh viện phải bảo đảm diện tích sàn xây dựng ít nhất là 50 m2/giường bệnh trở lên; mặt trước bệnh viện phải đạt ít nhất 10m; bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật; bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

Ngoài ra, các bệnh viện phải có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà bệnh viện đăng ký; có đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện; số lượng nhân viên hành nghề làm việc toàn thời gian (cơ hữu) trong từng khoa phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số nhân viên hành nghề trong khoa…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012; bãi bỏ Thông tư số 07/2007/TT - BYT ngày 25/05/2007 hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và thiết bị y tế y tế tư nhân. 


 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Đăng nhập