Tóm tắt nội dung văn bản

Văn bản
Thông tư 151/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 126/2008/TT-BTC quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư 103/2009/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng, thanh và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới
SMS   Thuộc tính   Hiệu lực   VB liên quan   Tải văn bản

Nội dung

Tăng 10 - 20 triệu đồng trách nhiệm bảo hiểm thiệt hại

Theo quy định tại Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người, tài sản do xe cơ giới, môtô, ôtô… gây ra tăng từ 10 - 20 triệu đồng/vụ tai nạn từ ngày 01/11/2012.

Cụ thể, số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra và đối với thiệt hại về tài sản do xe ôtô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp, các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng gây ra tăng từ 50 triệu đồng/vụ tai nạn lên 70 triệu đồng/vụ tai nạn, tăng 20 triệu đồng so với quy định cũ; đối với thiệt hại về tài sản do xe môtô hai bánh, môtô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 40 triệu đồng/vụ tai nạn, tăng 10 triệu so với trước đây.

Mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật, thiệt hại về người được xác định theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa chủ xe cơ giới và người bị thiệt hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) nhưng không được vượt quá mức bồi thường theo quy định. Trường hợp vụ tai nạn được cơ quan có thẩm quyền xác định nguyên nhân do lỗi hoàn toàn của người bị thiệt hại thì mức bồi thường thiệt hại về người bằng 50% mức bồi thường quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2012.


 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Đăng nhập  
 
Đăng ký mới   Quên mật khẩu
 

Hỗ trợ tra cứu bằng SMS SMS Hỗ trợ tra cứu Văn bản tiếng Anh Tiếng Anh
Hỗ trợ tra cứu, tìm văn bản Tìm VB Hỗ trợ thanh toán dịch vụ Thanh toán