Tóm tắt nội dung văn bản

Văn bản
Thông tư 10/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
SMS   Thuộc tính   Hiệu lực   VB liên quan   Tải văn bản

Nội dung

Phụ cấp kiêm nhiệm tối đa bằng 100% lương và phụ cấp

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Chi phí quản lý dự án đầu tư là toàn bộ các khoản chi phí cần thiết để chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án (BQLDA) tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án trong suốt quá trình đầu tư của dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến khi kết thúc đầu tư và phê duyệt quyết toán.

Nội dung dự toán chi phí quản lý dự án năm của chủ đầu tư, BQLDA gồm 18 khoản chi, cụ thể: Chi tiền lương; Chi tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; Các khoản phụ cấp lương; Tiền thưởng; Phúc lợi tập thể; Các khoản đóng góp; Thanh toán dịch vụ công cộng; Mua vật tư văn phòng; Thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc; Chi phí hội nghị; Thanh toán công tác phí; Chi phí thuê mướn; Chi đoàn ra, đoàn vào; Sửa chữa tài sản; Mua sắm tài sản dùng cho quản lý dự án; Chi phí khác và Các khoản dự phòng.

Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại một BQLDA được hưởng phụ cấp quản lý dự án theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc tại dự án. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án một tháng cho một cá nhân tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân đó.

Trường hợp kiêm nhiệm ở nhiều BQLDA thì tổng mức phụ cấp kiêm nhiệm của tất cả các dự án tối đa bằng 100% mức lương theo cấp bậc, phụ cấp lương được hưởng. Đối với phụ cấp làm thêm giờ phải tuân thủ quy định của pháp luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ trả lương vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức…

Thông tư này có hiệu lực thi hành lể từ ngày 01/4/2011 và thay thế Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính.


 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Đăng nhập  
 
Đăng ký mới   Quên mật khẩu
 

  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết
  Tiêu điểm  
 
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017

Ngâm, tẩm hóa chất vào thịt động vật bị phạt đến 25 triệu đồng

Từ 2017 - 2021, giảm 1,5 - 2% biên chế/năm

Thí điểm cho người VN chơi tại casino

Năm 2017, thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử

Tổng quan chính sách mới Luật và Nghị quyết có hiệu lực từ 2017

Phó Thống đốc NHNN thăm và làm việc tại LuatVietnam