Tóm tắt nội dung văn bản

Văn bản
Quyết định 615/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo
SMS   Thuộc tính   Hiệu lực   VB liên quan   Tải văn bản

Nội dung

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho 07 huyện nghèo

Ngày 25/04/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 615/QĐ-TTg về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo. 

Các huyện nghèo được hỗ trợ bao gồm: huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắc Nông; huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 

Mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển cho mỗi huyện bằng 70% mức bình quân của các huyện theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; thời gian hỗ trợ là 05 năm (2011-2015). 

Nội dung hỗ trợ theo 02 cấp là cấp huyện và cấp xã, cụ thể, đối với cấp huyện, nguồn vốn được dùng để đầu tư cho các trường trung học phổ thông, trường Dân tộc nội trú huyện, cơ sở dạy nghề tổng hợp huyện, các công trình thủy lợi, đường giao thông huyện tới xã và liên xã; vốn đầu tư cho cấp xã để xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu ở tất cả các xã trên địa bàn huyện, gồm: trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, điện phục vụ cho sản xuất và dân sinh, nước sinh hoạt. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2011; các nội dung hỗ trợ được thực hiện từ ngày 01/01/2011.  


 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Đăng nhập  
 
Đăng ký mới   Quên mật khẩu