Tóm tắt nội dung văn bản

Văn bản
Công văn 8282/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chứng từ thanh toán đối với hàng hoá dịch vụ xuất khẩu
SMS   Thuộc tính   Hiệu lực   VB liên quan   Tải văn bản

Nội dung * Ngày 12/08/2003, Bộ tài chính đã ban hành Công văn số 8282/TC/TCT, về việc chứng từ thanh toán đối với hàng hoá dịch vụ xuất khẩu.
Theo đó, trường hợp thanh toán qua tài khoản tiền gửi vãng lai của phía nước ngoài mở tại Ngân hàng ở Việt Nam thì chứng từ thanh toán cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là Giấy báo có của Ngân hàng bên xuất khẩu (đối với trường hợp xuất khẩu), trong đó ghi rõ số tài khoản và tên chủ tài khoản vãng lai của phía nước ngoài.
Trường hợp hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được thanh toán cấn trừ vào khoản tiền vay nợ nước ngoài của cơ sở kinh doanh thì chứng từ thanh toán gồm: Chứng từ chuyển tiền vào Việt Nam qua ngân hàng và hợp đồng vay nợ (đối với những khoản vay tài chính có thời hạn dưới 01 năm), Chứng từ chuyển tiền vào Việt Nam qua ngân hàng và Giấy xác nhận đăng ký khoản vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đối với những khoản vay trên 01 năm), Hợp đồng xuất khẩu hàng hoá trong đó có điều khoản thanh toán ghi rõ là hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được thanh toán cấn trừ vào khoản nợ vay nước ngoài, Bản xác nhận của phía nước ngoài về cấn trừ khoản nợ vay...

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Đăng nhập  
 
Đăng ký mới   Quên mật khẩu