Hiệu lực văn bản
Tóm tắt Văn bản liên quan Tải về Tra cứu hiệu lực Tra cứu văn bản
Tên văn bản Thông tư 07/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Ngày ban hành 22/11/2012
Ngày hiệu lực 07/01/2013
Ngày hết hiệu lực 
Loại văn bản  Thông tư
Số hiệu  07/2012/TT-BNV
Người ký Văn Tất Thu
Số công báo  15&16 - 01/2013
Ngày đăng công báo 12/01/2013