Văn bản liên quan
 
Văn bản: Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
 
SMS Tóm tắt Thuộc tính Hiệu lực VB liên quan Tải văn bản

Tìm thấy 14 văn bản liên quan đến văn bản trên. Loại:
#Tên Văn bảnNgàyLoại liên quan
1
04/05/2005
Áp dụng
29/05/2005
Căn cứ
2
06/06/2006
Áp dụng
01/07/2006
Căn cứ từ
3
05/05/2006
Áp dụng
27/05/2006
Căn cứ từ
4
06/08/2002
Áp dụng
21/08/2002
Căn cứ từ
5