Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị định 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 14/05/2013
Ngày đăng công báo: 27/05/2013
Ngày hiệu lực: 01/05/2013
Ngày hết hiệu lực: 01/08/2016
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 51/2013/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết