Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư liên tịch 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 29/01/2010
Ngày đăng công báo: 21/02/2010
Ngày hiệu lực: 15/03/2010
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Số hiệu: 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT
Người ký: Nguyễn Vinh Hiển, Trần Xuân Hà
Hiệu lực văn bản: Đã biết